برگزاری جلسه  تخصصی به ریاست فرماندار هشترود

به گزارش رکنا، وی گفت:اسنادی که تنظیم کرده ایم ودر اختیار ادارات مرتبط گذاشته ایم.تمام ادارات موظف هستند اسناد را با موضوع مندرج در اسرع وقت تنظیم کرده وبه فرمانداری تقدیم نمایند.

فرماندار هشترود ادامه داد:برای عملیاتی کردن برنامه باید شخصی که غربالگری می کند باید در مورد فرد آگاهی کامل داشته باشدواز هر جهت ارزیابی نماید‌ وبررسی ها دقیق ومنظم در سند ها گنجانده شود.

نماینده عالی دولت در هشترود خاطر نشان کرد:۲۰درصدی که قرار است که غربالگری شود باید از همه اقشار جامعه باشدوهمین طور در هر سال این ۲۰درصد ها اضافه شود ودر عرض ۵سال صددرصد مردم غربالگری شود .

فرماندار هشترود در ادامه اظهار نمود: هدف ما از تنظیم اسناد این است که بدانیم که جمع بندی ها تا چه حد موفق بوده است واهداف چقدر در کمی وکیفی این معضلات کار ساز بوده است.

امینیان متذکر شد:اسنادهایی که تنظیم گردیده است باید عملیانی کنیم وبین ادارات ودستگاههای دولتی تقسیم کار گرددوهر دستگاه متولی باید بداند که در مقابل سند چه مسئولیتی دارد.

فرماندار هشترود بیان کرد: باید تمام اهدافی که در ننظیم سند هشتگانه مد نظر داریم باید جامعه لمس نماید به عنوان مثال اگر اداره ای میگوید که در فلان کاریا آسیب اجتماعی موفقیت داشته است باید طبق سند تنظیمی این موفقیت خودش را نشان دهد.

امین امینیان تصریح کرد: اولویت همه ادارات خدمات رسان به قشر آسیب پذیر در وهله اول حمایت است ولی در مراحل دیگر باید از همه جوانب افراد تحت حمایت خودرا زیر پوشش خدمات اداره خود بیاورند ودر ایجاد شغل ومسکن وغیره این افراد را شناسایی کرده وکمک نمایند تا این افراد از نظر افسردگی وبیماریهای روانی وروحی نیز رها گردند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟