جزییات 8 ماه عملکرد  اداره دامپزشکی هشترود

به گزارش رکنا، دکتر امیری گفت:دربخش مبارزه با بیماریهای دامی تعداد۱۳۲واحد اپید میولوژیک از ۱۹۱واحد اپید میولوژیک مورد پایش بیماری تب برفکی (دباغ)قرار گرفته اند

‌وی ادامه داد:تعداد ۱۲۸واحد اپید میولوژیک از ۱۸۶واحداپید میو لوژیک لپمی اسکین (lsd) قرار گرفته اند.

حسن امیری خاطر نشان کرد:در این زمان تعداد ۱۲۰۳۵۹راس واکسیناسیون آبله گوسفندی وبزی،تعداد ۸۹۶۸۳راس واکسیناسیون شاربن گوسفندی وبزی ،تعداد ۴۰۴۰۱راس واکسیناسیون بروسلوز گوسفند وبز ،تعداد۲۸۲۱راس واکسیناسیون بروسلوز گاووگوساله،تعداد ۱۲۳۲۲راس واکسیناسیون تب برفکی گاوی، تعداد ۶۵۸۰۱راس واکسیناسیون تب برفکی گوسفند وبز،وتعداد ۶۵۶قلاده واکسیناسیون هاری برعلیه سگ های صاحب دار ،واز تعداد ۱۹۰راس گاو تست بیماری سل وتعداد ۱۱۹راس گاو مورد تست بروسلوز از گاوداریهای صنعتی شهرستان به عمل آمده است.

رئیس اداره دامپزشکی در ادامه به بخش مبارزه با بیماریهای طیور پرداخت وگفت:تعداد جوجه ریزی جوجه یک روزه گوشتی به تعداد ۱۲۲۱۵۳۰قطعه بوده است وتعداد جوجه ریزی جوجه یک روزه تخمگذار ۴۲۰۰۰قطعه می باشد ‌و واکسناسیون طیور بومی نیز روی ۵۶۹۶۷قطعه انجام گرفته است.

امیری تصریح کرد دراین مدت همچنین تعداد ۱۱۷۳محموله نهاده دام وارده به وزن ۳۰۵۹۷۲۷۳کیلوگرم وارد شهرستان شده ودر انبارهای مخصوص این نهاده ها نگهداری گردیده است.

رئیس اداره دامپزشکی هشترود متذکر شد:در بخش آبزیان تعداد ۱۰واحد اپید میو لئوژیک مورد پایش ومراقبت بیماریهای ویروس آبزیان گردیده است ودر این مدت تعداد ۳۳۲۳۳۵قطعه تخم چشم زرد ماهی قزل آلای رنگین کمان وارداتی به شهرستان وارد شده است.

وی تاکید کرد:چون شهرستان هشترود دارای یک مرکز تفریح وپرورش ماهیان سرد آبی است تعداد ۷واحد آبزی پروری در شهرستان فعال هستند که در آنها تعداد ۲۳۹۳۱۰قطعه بچه ماهی و۹۸۸۷۰قطعه ماهی بازاری مورد پروزش قرار دارد.

دکتر حسن امیری در بخش دیگری از صحبتهای خود به بخش آموزش اشاره کردوافزود:در بخش آموزش نیز تعداد ۲۱۸۰نفر به صورت آموزشهای حضوری یا چهره به چهره در کلاسهای آموزشی در ارتباط با بیماری های مشترک بین انسان ودام،ونیز بیماری های دامی،بیماریهای پرندگان ،بیماریهای زنبور عسل وکرم ابریشم ،بیماریهای آبزیان ،وبهداشت اماکن وفراورده های خام دامی توسط کارشناسان این اداره مورد آموزش قرار گرفته اند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟