نیاز به جدیت پیمانکار و مجری طرح پایاب سد سهند در پیشرفت فیزیکی طرح

به گزارش رکنا ، امین امینیان از عدم پیشرفت مطلوب طرح پایاب سد سهند انتقاد کرد وگفت:پیمانکار ومجری طرح که در حال حاضر در اراضی پایاب سد سهند مشغول کار هستند باید جدیت نشان دهند ودر پیشبرد پروژه فعالیت بیشتری نشان دهند.

وی ادامه داد:با رصدی که توسط،کارشناسان فرمانداری انجام گرفته است پیشرفت چندانی به چشم نمی خورد .

وی متذکر شد:از این به بعد هرروز کار کرد پروژه توسط کارشناس عمران فرمانداری وبخشداری نظر کهریزی ارزیابی می گردد وبعد از تایید کارشناسان پول پرداخت خواهد شد.

نماینده عالی دولت خاطر نشان کرد:باید در پروژه پایاب سد سهند روش جدیدی اتخاذ کنیم تا این پروژه زودتر به اتمام برسد.اگر پیمانکار در کار خود کوتاهی کند طبق قانون با وی برخورد خواهیم کرد.باید پیمانکار کارش را به نحو احسن انجام دهد وصورت وضعیت نشان دهد وطبق صورت وضعیت پول دریافت نماید.

امینیان تاکید کرد:از هفته آینده صدرصد نظارت بیشتری روی طرح خواهیم داشت .

دراین جلسه بانک کشاورزی متعهد شد که مبلغ سه میلیارد تومان را در هفته آینده در اختیار مجری طرح قرار دهدتا پیمانکار بتواند پمپ های مورد نیاز را خریداری نماید. وپروژه سد پایاب سهند بدون هیچ مشکلی پیش برود تا کشاورزان منطقه بتوانند در اسرع وقت از آب سد سهند جهت آبیاری اراضی خود استفاده کنند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟