افتتاح 6 پروژه برق در هشترود

هشترود / به گزارش رکنا، مهندس یونس فرهمند، مدیریت برق هشترود در مراسم افتتاح طرح ها موارد بهره برداری شده درهفته دولت را تشریح کرد.

۱ _ برقرسانی به روستای بی برق بابک بانصب ترانس واحداث خط فشارضعیف بااعتبار ۳۹۲ میلیون تومان

۲_تعویض و نصب ۵۱ اصله پایه جهت تقویت روشنایی معابردرخیابانهای شهید بهشتی جنوبی ، سه راهی خورجستان، شهید رجایی بااعتبار ۴۸۸میلیون تومان بامشارکت شهرداری ومدیریت برق هشترود

۳_ احداث ۷۹۱مترخط فشارمتوسط درروستای قره کلک جهت رینک فیدرهای نظرکهریزی وهشترود بااعتبار ۱۲۱میلیون تومان

۴_احداث ونصب ۱۳ دستگاه پست هوایی جهت تامین برق مشترکان صنعتی ،دامپروری،کشاورزی وغیره بااعتبار۹۹۷ میلیون تومان

۵_ احداث ۱۹۱مترخط فشارضعیف برای توسعه شبکه فشار ضعیف درمناطق شهری وروستایی بااعتبار۵۷۵میلیون تومان

۶_ تبدیل شبکه های مسی به کابل خودنگهدار ونصب لوازم اندازه گیری تعویض کنتورهای معیوب وتعویض لامپهای روشنایی معابر وتعمیرات خطوط برق وپستهای هوایی بااعتبار ۱۵۴۸ یک میلیاردوپانصدو چهل وهشت میلیون تومان.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟